axışmaq

f.
1. Axıb bir yerə yığılmaq, hər tərəfdən axıb gəlmək, axıb tökülmək; axmaq. Çöl suları axışıb dərəyə tökülür. – Qızdı günəş, əsdi isti yellər; Qarlar əridi, axışdı sellər. A. Ş..
2. məc. Axın halına gəlmək, getmək, yayılmaq (bəzən «axışıb gəlmək» şəklində işlənir). Böyük xalq kütləsi meydana axışırdı. – Yurdun hər bucağından igidlər, pəhləvanlar, oxatanlar, . . məşhur ozanlar axışıb gəlmişdi. M. Rz.. Axşama yaxın şairin xaraba kəndə gəldiyi xəbəri . . kənd əhalisi arasında yayılırkən, hamı axışıb kəndə doğru üz tutdu. Ə. M.. Minlərcə gənclər kitab üçün axışıb gəlirlər. M. C.. // Pərakəndə halda hərəkət etmək, getmək. Buludlar parçalanıb cənuba doğru axışmağa başladı. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • axışma — «Axışmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axnaşmaq — f. məh. Axışıb gəlmək, izdihamla gəlmək, axışmaq. Kişi və övrət, qoca və uşaq, hətta dördayaqlılar şəhərin kənarına axnaşıb getməkdədir. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gürrah — is. Dəstə ilə çox adamın səsküylə birlikdə və birdən birə bir işə başlaması. // Qələbəlik, axın, bir şeyin qızğın çağı. Sabah ertə alan çoxlu olur, ancaq axşamüstü bazara ləngiyənlər, alıcının gürrahına düşməyənlər ucuz satırlar. S. R.. Gürrah… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.